zajęcia z dnia 19.09.2020

143

Przebieg zajęć:

  1. Przywitanie oraz sprawdzenie pracy domowej.
  2. Powtórzenie materiału i słownictwa z poprzedniej lekcji.
  3. Przypomnienie litery I,i oraz O,o
  4. Rozmowa kierowana na temat miasta i wsi. Z czego się składają, co je charakteryzuje. Gdzie mieszkam a gdzie chciał bym mieszkać.
  5. Praca w podręczniku str.12-13
  6. Praca w ćwiczeniach, dzielenie wyrazów na sylaby, odnajdowanie liter oraz ich prawidłowa pisownia. Ćwiczenia str. 6,7,8.

Zadanie domowe:

  • uzupełnij ćwiczenia, jeżeli nie dokończyłeś podczas lekcji.
  • zrobię ćwiczenie 1 i 2 str. 9
  • na kolejne zajęcia przygotuje obrazek przedstawiający mojego zwierzaka, którego mam lub chciałabym\chciałbym mieć. Dla chętnych podpisać zwierzątko imię, co lubi jeść, kto się nim opiekuje\będzie opiekować itp.

Pozdrawiam

Kasia