Zajęcia 3.10

149

Przebieg zajęć:

  1. Przywitanie oraz utrwalenie piosenki “Kolorowe kredki” oraz wiersza “Kto Ty jesteś?”
  2. Sprawdzenie zadania domowego.
  3. Praca z obrazkiem oraz rozmowa kierowana, Na łące str 16-17.
  4. Wyszukujemy wyrazy z literą ą i ę, utwalamy wymowę oraz pisownię poznanych liter.
  5. Poznaliśmy wszystkie samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, u, ó, y. Jest ich 9.
  6. Praca w ćwiczeniach1,2,3,4,5a.
  7. Wykonanie pracy plastycznej “Jesienne drzewo”

Zadanie domowe:

  • zapamiętam jakie samogłoski mamy w języku polskim : a, ą, e, ę, i, o, u, ó, y. Jest ich 9.
  • Ćwiczenie 5b i 6 str.16, 1,2 str.17

Pozdrawiam

Kasia