Zajęcia 12.10.2019

110

KRĄG TEMATYCZNY: JESIEŃ W PARKU

Przebieg zajęć:

1.Rozmowa kierowana na temat jesieni w parku oraz zachowania się dzieci w alejkach spacerowych i na placu zabaw.

2.Praca z obrazkiem p.t „Pani Jesień” (Elementarz str.94).

3.Wprowadzenie spółgłosek „m”, „t” .

4.Analiza sylabowa i głoskowa wyrazów z w/w spółgłoskami.

5.Czytanie tekstów – str.26,27.

6.Analiza przeczytanych tekstów, udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela.

7.Wykonane ćwiczenia: ćw.1 str.22, ćw.2,3 str.23.

8.Podsumowanie zajęć.

Brak pracy domowej 

WAŻNA INFORMACJA!

Już za tydzień 19.10. odbędzie się uroczystość „Pasowania na Pierwszoklasistę”.
W tym dniu klasy 1 nie mają zajęć lekcyjnych. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9.30. Akademia rozpocznie się o godz. 10.00.
Obowiązuje strój galowy (biało-czarny lub biało- granatowy).

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców naszych pierwszoklasistów na to wyjątkowe wydarzenie.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń