Wiosna Wiosna 18.03.2023

58

Przebieg zajęć

  1. Zwiastuny wiosny -tworzenie książeczki o wiośnie
  2. Pobawmy się z Basią spółgłoskami miękkimi- utrwalenie wiadomości s 82
  3. Pokoloruj spółgłoski miękkie według wzoru ćw. 1 s 82
  4. Przeczytaj wyrazy , odszukaj w nich spółgłoski miękkie ćw. 2 s 83
  5. Podpisz samodzielnie wyrazy ćw. 3 s 83-84

Zadanie domowe

  1. Sprawdź czy wykonałeś /aś wszystkie zadania na lekcji
  2. Na zajęciach 25 marca odwiedzimy bibliotekę, proszę żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

Mariola Bondarow