Utrwalenie wiadomości o alfabecie 24.09.2022

155

Przebieg zajęć

  1. “Zadania z alfabetem” wklejka do zeszytu
  2. “Abecadło” Julian Tuwim, czytanie wiersza oraz wklejka do zeszytu
  3. Pokoloruj rysunki w których nazwie słyszysz ą lub ę ćw. 4 s 15
  4. Zaznacz kratki w których widzisz samogłoski ćw. 5a i 5b s 16
  5. Słuchanie opowiadania “Kurczak” Małgorzaty Musierowicz.
  6. Nauka pisania . Wypisz do zeszytu 7 wyrazów z Elementarza ze strony 6-7

Zadanie domowe .

  • Proszę o dokończenie wszystkich zadań z lekcji
  • Proszę o nauczenie się na pamięć wiersza “Abecadło”
  • Bardzo proszę żeby dzieci na każdych zajęciach miały ze sobą zeszyt, klej , nożyczki , kredki oraz ołówek 

Do zobaczenia 08. października

Mariola Bondarow