Dzień Recyklingu 11.03.2023

40

Przebieg zajęć

 1. Co To jest recykling ? – przedstawienie definicji
 2. Jak segregować odpady ? – informacje
 3. Połącz odpady z odpowiednimi koszami – karta pracy
 4. Co oznaczają te symbole ?- wypowiedz dzieci
 5. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki ćw. 4 s 76
 6. Podpisz samodzielnie obrazki ćw. 3 s 77
 7. Wprowadzenie spółgłosek miękkich ń i ż elementarz str. 70
 8. “Oleńka w cyrku” próba samodzielnego czytania
 9. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki ćw. 3 s 80
 10. Rozwiąż krzyżówkę ćw. 2 s 81
 11. Rozwiąż rebusy ćw. 5 s 80

Zadania domowe

 1. Sprawdź czy wykonałeś /aś wszystkie zadania na lekcji
 2. Czy pamiętasz o codziennym czytaniu ?
 3. Podziel wyrazy na głoski ćw. 1 s 78

Mariola Bondarow