Przebieg zajęć z dn. 30.04

60
 1. Sprawdzenie umiejętności czytania tekstu, pt. „Chory Michał”, pod. s. 80;
 2. Dwuznak rz – wprowadzenie głoski, pod. s. 82, ćw. 2 s. 95;
 3. Czytanie globalne – podr. s. 83;
 4. Mapa Polski, jej godło i flaga – podr. s. 84;
 5. Kto dla nas pracuje? – nazwy zawodów z końcówką -arz, podr. s. 85, ćw. 1 s. 96 w zeszycie ćwiczeń;
 6. Uwrażliwienie na trudność ortograficzną ż/rzćw. 4 s. 96;
 7. Co wiem o Polsce? – karta pracy;
 8. Święta Majowe – film edukacyjny https://youtu.be/M8Pkco0O38c
 9. Święto Flagi – karta pracy;
 10. Bingo zawody – zabawa edukacyjna.

Praca domowa

 • dokończ ćwiczenie 4 s. 96;
 • ćw. 2 s. 97;
 • ćw. 3 s. 97;
 • naucz się czytać wybranego tekstu ze s. 84/85.

Pozdrawiam,

Arletta K.