Przebieg zajęć z dn. 25.09

135
 • Wprowadzenie głoski: u, ó, yzwrócenie uwagi, że głoskę u/ó możemy zapisać w dwojaki sposób;
 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego – podręcznik s. 14/15;
 • Analiza sylabowa i głoskowa – ćw. 1 s. 10, ćw.2 s. 11, ćw. 5 s. 11, ćw. 6 s. 12;
 • Ćwiczenia w pisaniu – ćw. 2, 4, 5 s. 10/11;
 • Słój z ciasteczkami – litera “u” w nagłosie i śródgłosie;
 • Utrwalenie poznanych samogłosek – ćw. 7 s. 12;
 • Jesień na wsi – podręcznik  s. 12/13 – zmiany w przyrodzie, kalendarzowa jesień;
 • Ja mam? Kto ma? „Zwiastuny jesieni” – gra edukacyjna.

Praca domowa

 • dokończę ćw.7 s.12;
 • zrobię ćw. 2 i 3 s.13;
 • wykonam pracę plastyczną pt. “Jesień” – technika dowolna.

 

Będziemy w bibliotece, prosze żeby dzieci miały wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta