Przebieg zajęć z dn. 16.10

170
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania tekstu ze s. 22 w podręczniku;
  2. Poznanie spółgłosek m, t – (podręcznik s. 24);
  3. Czytanie sylab i prostych wyrazów metodą sylabową – poszerzenie słownictwa dzieci (podręcznik s. 25);
  4. Ćwiczenia w pisaniu – (zeszyt ćwiczeń – ćw.1 s. 22);
  5. Łączenie liter w sylaby – (zeszyt ćwiczeń – ćw. 2 s. 23);
  6. Pisanie po śladzie – (zeszyt ćwiczeń – ćw. 3 s. 23 oraz ćw. 5 s. 24);
  7. Praca z tekstem – wysłuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela, sprawdzenie rozumienia tekstu (podręcznik, s. 26);
  8. Przygotowujemy się do pasowania na ucznia klasy pierwszej – nauka piosenki „Kolorowe kredki” oraz wiersza Władysława Bełzy, pt. „Katechizm polskiego dziecka”

Praca domowa

  • ćw. 2, 3, 4 s. 25;
  • naucz się czytać tekstów ze stron 26/27.

Pozdrawiam,

Arletta K.