Lekcja ż 14.01.2023

90

Przebieg zajęć

  1. Czytanie ze zrozumieniem , pokoloruj tylko te rzeczy , które Dominika ubrała do szkoły – karta pracy
  2. Jak nauczyć smoka czekać ? opowiadanie edukacyjne
  3. Lekcja z ż – samodzielne czytanie czytanki- elementarz s 58
  4. Co jest na ż- przepisywanie wyrazów do zeszytu -elementarz s 56
  5. Wspólne czytanie czytanki -elementarz s 59

Zadanie domowe

  1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki ćwiczenie 5 s 56
  2. Dzieci wypożyczyły książki z biblioteki , bardzo proszę żeby przeczytały/próbowały samodzielnie czytać.

Mariola Bondarow