Jak powstaje płatek śniegu – 26.11.2022

129

Przebieg zajęć

 1. https://www.bing.com/videos/search?q=zima+film+edukacyjny+dla+dzieci&view=detail&mid=85F5045E67D6AF212DB785F5045E67D6AF212DB7&FORM=VIRE, 
 2. Opowiadanie słowno-obrazkowe , czytanie ze zrozumieniem -karta pracy
 3. Ćwiczenie do tekstu , połącz obrazek z podpisem -karta pracy
 4. Przypomnienie liter B, Ł –  elementarz s 48
 5. Podziel nazwę obrazka na głoski i wpisz brakujące litery ćw. 3 s 47
 6. Odszukaj właściwą nazwę obrazka ćw. 5 s . 48
 7. Odszukaj wyrazy umieszczone w kratkach ćw. 4 s 49
 8. Próby samodzielnego czytania – elementarz s 50
 9. Wspólne czytanie tekstu słowno – obrazkowego – elementarz s 51
 10. Przepisz wyrazy do zeszytu – elementarz s 48

Zadanie domowe

 1. Dokończ ćwiczenia z lekcji
 2. Przeczytaj czytankę ze strony 50-51 z elementarza
 3. Zacznij czytać książkę wypożyczona z biblioteki
 4. Powtarzaj swoją rolę i piosenkę na ślubowanie

Mariola Bondarow