Bezpieczny Internet 04.02.2022

62

Przebieg zajęć

 1. Bezpieczny Internet – kilka definicji
 2. Netykieta- kultura w sieci – informacje
 3. Cyberprzemoc- rozmowa kierowana
 4. Czytanie ze zrozumieniem- karta pracy
 5. Bystre oczko . znajdź przedmioty  z ramki -karta pracy
 6. “Ale zima , ale wiatr” próba samodzielnego czytania – elementarz s 61
 7. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej ćw. 5 s 68
 8. Polacz wyrazy które się rymują ćw., 2 s 69
 9. Odszukaj w kratkach wyrazy ćw. 4 s 69
 10. Pisanie ze słuchu (latawiec, mak, młotek, traktor, truskawka, delfin, dywan, klocki, kubek, korona )

Zadanie domowe

 1. Sprawdź czy wykonałeś /aś wszystkie zadania na lekcji
 2. ćw. 3 s 67
 3. Proszę o sprawdzenie czy nie macie w domu książek z biblioteki szkolnej które już zostały przeczytane .

Mariola Bondarow