5.12.2020

75

. Czytanie indywidualne

2. Wprowadzenie spółgłosek Pp oraz Rr

– analiza głoskowa wyrazów s. 40

– opisywanie całymi zdaniami rzeczy na p oraz r

3. Czytanie nowych wyrazów z ramki s. 41

4. Analiza ilustracji s. 42

– rozmowa o przeziębieniu 

5. Praca z tekstem s. 42

6. Czytanie wspólne, chóralne teksów s. 43

7. Praca w ćw. s.38-41

8. Wykonanie prac zw. z zimą

9. Próba przed pasowaniem

– Kolorowe kredki

– wiersz- Kto Ty jesteś?

Zadanie domowe

Proszę uzupełnić ćw. z lekcji oraz nauczyć się czytać teksty s. 42-43