30.01.2021

52
  1. Sylaby, przypomnienie wiadomości.
  2. Różnice w pisowni i wymowie sylab z literą: b,p,w,f.
  3. Analiza wyrazów ze strony 60: sylaby, społgłoski, samogłoski.
  4. Budowanie zdań z poznanymi wyrazami.
  5. Praca z tekstem “Ale zima, ale wiatr!”, analiza oraz odpowiedzi na pytania.
  6. Rozmowa kierowana związana ubiorem, ochroną podczas zimy. Dlaczego należy ubierać się odpowiedni względem pogody? Jakie zabawy praktykujemy podczas zimy? Jak chronić twarz przed mrozem?
  7. Praca w ćwiczeniach str. 58,59,60.
  8. Utrwalenie poznanych sylab oraz wyrazów, w których one występują.
  9. Zadanie domowe: praca w ćwiczeniach: 1,2,3 str. 61

Pozdrawiam

Kasia D.