28.11.2020

181
 1. Przywitanie i utrwalenie wiadomości z lekcji poprzedniej.
 2. Rozmowa kierowana na temat nocy, dnia. Sen co to jest i co nam daje.
 3. Praca z tekstem na stronie 38 “Noc i sen”, analiza tekstu.
 4. Wspólne czytanie tekstu str. 39 z utrwaleniem słów, które zastępują obrazek.
 5. Wprowadzenie nowych spółgłosek N,n i G,g
 6. Tworzenie zdań z rozsypanek wyrazowych.
 7. Praca w ćwiczeniach: 1,3,4,5,6,7 str. 34-36

Zadanie domowe:

 • Ćwiczenie 4,5,6 str. 37
 • Utrwalę nazwę dni tygodnia, pór roku i miesięcy.
 • Proszę aby na kolejne zajęcia dzieci miały zeszyt ze sobą.
 • Poćwiczę piosenkę “Kolorowe kredki” podręcznik str.110