27.02

91

1.Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji.

2.Czytanie tekstu str.67 pt.”Niania Stefania, Zuzia i Franio”, rozmowa kierowana nawiązująca do przeczytanego materiału.

3. Wprowadzenie kolejnych spółgłosek miękkich: ni,zi

4. Wskazywanie liczby liter, głosek i sylab w wyrazach.

5.Analiza wyrazów str.66

6. Praca w ćwiczeniach str.70,71,72,73

 

Zadanie domowe:

Uzupełnię ćwiczenia, których nie dokończyłem/am.

Zwróć uwagę na ćwiczenie 6 str.73

 

Pozdrawiam

Kasia