23.01.2021

55

1. Utrwalenie wiadomości z ostatniej lekcji.

2. Sprawdzenie zadania domowego

3. Analiza wyrazów z Ż w nagłosie s. 56

– sylaby

– literowanie

– opis

4. Czytanie sylab i wyrazów z ramki oraz budowanie zdań z poznanymi wyrazami oraz sylabami.

5. Słuchanie tekstu “Kofenek poznaję planetę Ziemię” oraz odpowiedź: prawda, fałsz do pytań z tekstu.

5. Praca w ćwiczeniach s. 54-57

6. Karty pracy

7. Filmiki utrwalające literę ż

– zasady pisowni, odgłosy zwierząt 

8. Praca z tekstem s. 58

Zadanie domowe

Ćwiczenia 1,2,3 str. 57

 

Pozdrawiam

Kasia D.