21.03.2020 Oleńka w cyrku – praca w domu

34

Temat zajęć: Oleńka w cyrku

Cel zajęć: poznanie spółgłosek miękkich, zaznaczonych przez kreskę (Ń, Ź) oraz zdobycie wiedzy na temat cyrku.

1. Ćwiczenia w mówieniu, rozmowa z dziećmi na temat czym jest cyrk, co można zobaczyć w cyrku, jak należy zachowywać się w cyrku

2. Wprowadzenie nowych liter, Ń oraz Ź. (Zapoznanie się z wyrazami ze strony 70 oraz 71 w Elementarzu oraz omówienie poszczególnych obrazków- czym jest słońce, jeleń, koźlątko, źródło, ile palców ma dłoń, co rośnie na gałęziach). Utrwalenie wyrazów z “ń” na końcu wyrazu.

3. Proszę by dzieci przeczytały wyrazy z ramki oraz tekst  “Oleńka w cyrku” ze strony 71 w Elementarzu a także odpowiedziały na pytania dotyczące tekstu:

  • Gdzie przyjechał cyrk?
  • Czym zachwyciła się Kasia?
  • Na co zwróciła uwagę Kasi- Oleńka?
  • Co zobaczyła Oleńka na arenie?

4. Praca z obrazkiem. Proszę o opisanie przez dzieci co znajduje się na obrazku, jakie czynności wykonują postaci i zwierzęta oraz omówienie kolorów występujących na obrazku.

5. Ćwiczenia w pisaniu “ń” oraz “ź”. Proszę o uzupełnienie przez dzieci ćwiczeń ze strony 78 i 79 w “Ćwiczeniach Elementarzowych”.

Praca domowa:

Nagranie: Opowiedzenie przez dziecko czym jest cyrk, czy było kiedyś w cyrku, jeśli tak to co widziało oraz wymienienie pomysłów dotyczących tego, co niezwykłego dziecko chciałoby zobaczyć w cyrku.

Serdecznie pozdrawiam,

Pamela Liszewska