20.03.2021

128
1. Obejrzenie filmiku o wiośnie
2. Praca z tekstem z podręcznika str. 96 pt.”Wiosna”
3. Rozmowa kierowana na temat wiosny, czym się charakteryzuje, po czym ją poznajemy, jaki jest nasz ubiór,….
4. Karty pracy – plątaniny sylabowe, oznaki wiosny.
5. Karty pracy, kolorowe kodowanie – nazwy kwiatów.
6. Czytanie na głos tekstu str. 71.
7. Powtórzenie spółgłosek, samogłosek i sylab na podanych wyrazach.
8. Wprowadzenie litery Ń oraz Ź.
9. Praca w ćwiczeniach str.78,79,80
Zadanie domowe
Uzupełnię brakujące ćwiczenia, oraz zadania na str. 81.
Pozdrawiam