17.04.

55
  1. Wprowadzenie dwuznaku Ch, ch
  2. Zasady pisowni mówiące kiedy piszemy Ch a kiedy H.
  3. Praca z podręcznikiem str. 78-79
  4. Odnajdywanie wyrazów w naszym otoczeniu, które zaczynają się dwuznakiem CH.
  5. Rozwiązywanie krzyżówek i zagadek związanych z nowo poznanym dwuznakiem.
  6. Praca z teksem str. 80 “Chory Michał”
  7. Rozmowa kierowana na temat choroby, zdrowia oraz zwrotów, które pozwalają nam zapytać o stan zdrowia.
  8. Praca  w ćwiczeniach str. 90 – 91 oraz ćw. 4 str. 92

Zadanie domowe

Wykonam ćwiczenie 3 str.92,  oraz ćwiczenie 2,3 str.93

 

Pozdrawiam

Kasia