16.01.2020

52

1. Sprawdzenie pracy domowej

2. Powtórzenie wiadomości na temat dni tygodnia, miesięcy i pór roku.

3. Wprowadzenie spółgłosek Z oraz H

– analiza wyrazów s. 52

– literowanie i dzielenie wyrazów na sylaby

– opis całymi zdaniami wyrazów (zamek, hejnał, hełm, herb, hokej, helikopter, zebra, znak, Zoo itp.). Budowanie zdań z poznanymi wyrazami.

4. Praca w ćwiczeniach

– kreślenie po śladzie w odpowiednim tempie i kierunku

– łączenie sylab

– uzupełnianie zdań wyrazami z ramki

5. Praca z obrazkiem s. 54

– pytania do obrazka

– utrwalanie rzeczowników

– wstęp do przymiotników

6. Praca z tekstem s. 54 i 55

 

Zadania domowe

Ćwiczenie 1,2,3,4 str. 53