12.09.2020

175
  1. Powitanie uczniów.
  2. Poznanie siebie, stworzenie kontraktu klasowego, omówienie jego zasad.
  3. Praca z podręcznikiem strona 4 – 5 odpowiedzi na pytania.
  4. Omówienie litery A,a oraz E,e podręcznik strona 6 i 7.
  5. Praca w ćwiczeniach: ćwiczenie 1,2,3,4,5,6 strona 2-3

Zadanie domowe:

Ćwiczenie 1 strona 4.

Kasia