09.01.2021

55

Przebieg zajęć:

1.Praca z obrazkiem s. 50

2. Praca z tekstem Teatr dla Mikołaja s.50

3. Czytanie indywidualne globalne s. 50

4. Czytanie indywidualne sylabowe s. 51

5. Analiza wyrazów s. 48

– literowanie, sylaby, opis całymi zdaniami

6. Wprowadzenie spółgłosek B oraz Ł

7. Praca w ćwiczeniach s. 46-49

– kreślenie liter po śladzie, w odpowiednim tempie i kierunku

– pisanie sylab, wyrazów

– dzielenie wyrazów na głoski

– utrwalanie słów ze spółgłoskami B, D

Zadanie domowe

Dokończę pracę w ćwiczeniach, której nie wykonałem/-am na zajęciach.

Pozdrawiam

Kasia D.