04.04.2020 “Godło i flaga Polski” – praca w domu

55

Cel zajęć: Zapoznanie z głoskami sz oraz cz oraz ich zapisem. Rozróżnianie dźwięków między s, ś, sz a także c, ć i cz.

  1. Powtórzenie wszystkich poznanych spółgłosek (znajdują się w ramce na str.75 w Elementarzu w żółtej ramce. Można również poprosić dzieci, aby wypisały wszystkie znane im spółgłoski)
  2. Rozmowa z dziećmi na temat roli polskiej szkoły w życiu polonijnego dziecka (rozwój umysłowy, przydatność w życiu znajomości wielu języków, kształcenie tożsamości dziecka – Polska jako moja druga ojczyzna, język polski językiem moich rodziców, dziadków i rodziny).
  3. Wprowadzenie głosek sz oraz cz na przykładzie wyrazów szkoła oraz uczeń. Proszę o przeanalizowanie z dziećmi str. 74 oraz 75 w Elementarzu (przeczytanie głośne znajdujących się tam wyrazów zwracając uwagę na poprawną wymowę).
  4. Praca z obrazkiem – proszę omówić z dziećmi rysunek znajdujący się na str. 76 w Elementarzu (zadać pytania: Co widzimy na obrazku? Jak zachowują się dzieci? Które z nich muszą przejść przez ulicę? Na co muszą zwrócić uwagę idąc do szkoły?)
  5. Praca z tekstem- Po przeczytaniu przez dzieci tekstu ze str. 76 proszę o zadanie dzieciom pytań dotyczących tej czytanki: Do jakiej szkoły chodzą dzieci? W której są klasie? Kto w ich rodzinie mówi po polsku? Czego uczą się dzieci w polskiej szkole? Czy dzieci lubią szkołę? – dlaczego? Jak wygląda polska flaga, godło?
  6. Ćwiczenia w pisaniu sz oraz cz. Proszę, aby dzieci uzupełniły str. 86-89 w Ćwiczeniach Elementarzowych.

Praca domowa: uzupełnienie stron 86-89 z Ćwiczeń Elementarzowych

Pozdrawiam,

Pamela Liszewska