Zdrowe odżywianie 08.12.2018

160

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie głoski c, C na podstawie wyrazów „cebula” i „Cela”.
 • tekst „Co komu damy?” s. 46– omówienie;
 • wprowadzenie głoski c, C; podział wyrazów na sylaby;
 • praca w ćwiczeniach: ćw.  2 s. 81
 1. „TO, CO LUBIĘ”.
 2. Wprowadzenie głoski s, S;
 • tekst „Co kto lubi?” s. 48– omówienie;
 • wprowadzenie głoski;
 • praca w ćwiczeniach:  3, s. 84.
 1. Wprowadzenie głoski j, J na podstawie wyrazu „jajko” .
 • tekst „Kolacja Joli i Jarka” s. 50;
 • wprowadzenie głoski – prezentacja, ćwiczenia w pisaniu;
 • praca w ćwiczeniach: 4 s. 87 ćw 1 s. 88
 • uzupełnienie kart pracy przygotowanych przez nauczyciela

Praca domowa. ćw 2 s. 88, ćw 4 s. 84

Proszę przynieść książki do biblioteki.

UWAGA. PROSZĘ O PRZYNIESIENIE ĆWICZEŃ CZEŚĆ 1 ORAZ 2

Mariola Bondarow