Zajęcia 27.11.20211

138

Przebieg zajęć

  • Pasowanie na ucznia – próba generalna
  • Ćwiczenia w czytaniu nowych tekstów – (podręcznik, s. 37/39)
  • Wprowadzenie spółgłosek N,G
  • Dopasuj nazwę do obrazka ćw. 3 s 35
  • Rozwiąż rebusu ćw. 4 s 35
  • Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej ćw. 6 s 36
  • Odszukaj w kratkach wyrazy ćw. 6 s 37

Praca domowa

  • proszę o przeczytanie opowiadania “Noc i sen”, elementarz s.38

Mariola Bondarow