Utrwalenie wiadomości o spółgłoskach miękkich 05.03.2022

63

Przebieg zajęć

  • Przeczytaj wyrazy i odszukaj spółgłoski miękkie z kreseczką ś, ć, ń, ż – ćw. 2 s. 83
  • Połącz podane wyrazy w pary ćw. 4 s 84
  • Odszukaj wyrazy  w ciągu liter ćw. 5 s.84
  • Odszukaj wyrazy ćw. 6 s. 84
  • Przepisz do zeszytu zadań domowych 4 linijki tekstu – elementarz s 72

Praca domowa

  • ćw. 5 s 68
  • Proszę o przeczytanie książki wypożyczonej z biblioteki.

Mariola Bondarow