Utrwalanie wiadomości o samogłoskach 02.10.2021

150

Przebieg zajęć

   • “Szkolne perypetie jeżyka Władzia, Apel” – Bajka edukacyjna dla dzieci
   • Bezpieczne przechodzenie przez jezdnie -karta pracy
   • Samogłoski-kolorowanka
   •  Utrwalenie wiadomości o samogłoskach A, E,I,O,U,Y-wklejki do zeszytu
  • Praca domowa, proszę o uzupełnienie wszystkich kart pracy (zeszyt)

Mariola Bondarow