Tajemnice szkatułki, 02.02.2019

132
  • tekst „Włosy wujka Jerzego”s. 69 – omówienie;
  • prezentacja dwuznaku – ćwiczenia w pisaniu;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 4 s. 26
  • Wprowadzenie dwuznaku sz, Sz na podstawie wyrazów „szkatułka” i „Szymon”.
  • wyjaśnienie pojęcia dwuznak; przypomnienie ostatnio poznanego dwuznaku „rz”;
  • tekst „Kto to ukrył?” s. 70 – omówienie; wyjaśnienie co to jest szkatułka;
  • prezentacja dwuznaku; ćwiczenia w pisaniu
  • tekst „Co kryją stare szafy?” s. 71 – omówienie;
  • praca w ćwiczeniach: ćw.  3 s. 28, ćw. 6, s. 29 oraz ćw. 1 s. 101. ćw.2 str 100
  • Karta pracy , liczenie głosek i liter w wyrazach

Proszę przynieść książki do biblioteki