Światowy Dzień Wody 26.03.2022

85

Przebieg zajęć

  •  Oszczędzanie wody to za mało- film edukacyjny http://https://www.youtube.com/watch?v=_yxt_rK0tOc
  • Jak oszczędzać wodę- burza mózgów
  • Światowy dzień ziemi- film edukacyjny http://https://www.youtube.com/watch?v=akRWU9EZXKs
  • Jestem przyjacielem przyrody / wiem jak segregować śmieci -rozmowa kierowana
  • Poznanie zapisu graficznego dwuznaku Sz oraz Czy
  • Podziel wyrazy na sylaby, głoski oraz litery – ćw. 1 s 86
  • Przeczytaj wyraz i napisz pod właściwym obrazkiem ćw. 2 s. 87
  • Odczytaj wyrazy i zapisz je ćw. 5 s 88
  • Ćwiczenia w czytaniu -elementarz s 76-77

Praca domowa. Proszę o przeczytania czytanek ze strony 75-77- elementarz