Przebieg zajęć z dnia 12.03.2022

62

Przebieg zajęć

 • “Królowa Śniegu”  Hans Christian Andersen , Baśń w siedmiu odcinakach (2)
 • Spółgłoski miękkie si, ci-karta pracy
 • Podziel wyrazy na sylaby, wpisz wyrazy ćw. 2 s 66-67
 • Przeczytaj i przepisz ćw. 3 s 67
 • Podziel na sylaby i wpisz we właściwą kratkę ćw. 4 s 68
 • Połącz wyrazy które się rymują ćw. 2 s 69
 • Czytanie ze zrozumieniem – karta pracy
 • Nauka rysunku – żółw- karta pracy
 • ćwiczenia w czytaniu – elementarz s 65

Praca domowa

 • Proszę o przeczytanie książki wypożyczonej z biblioteki.
 • Odszukaj wyrazy w ciągu liter ćw. 5 s 69

Mariola Bondarow