Przebieg zajęć z dnia 12.02.2022

106

Przebieg zajęć

  • Czytanie ze zrozumieniem, orientacja przestrzenna karta pracy
  • Wprowadzenie spółgłosek miękkich ś i ć-ćwiczenie
  • Podziel wyrazy na głoski i wpisz spółgłoskę miękką  w odpowiednia kratkę ćw. 1 s. 74-75
  • Poprzestawiaj litery aby powstały wyrazy ćw. 5 s. 76
  • Ćwiczenia  w pisaniu, przepisz do zeszytu ćw. 4 s 77
  • Ćwiczenia w czytaniu “Ćmy, misie i ślimaki” elementarz s. 69

Praca domowa

  •  dzieci dostały książkę do czytania, proszę żeby w miarę możliwości przeczytały je samodzielnie .
  • Przeczytaj wyrazy i zapisz je ćw. 2 s. 75
  • Ułóż wyrazy z rozsypanki sylabowej ćw. 3 s 75

Do zobaczenia 26.02.2022

Mariola Bondarow