Przebieg zajęć z dnia 05.02.2022

91

Przebieg zajęć

  • Czytanie ze zrozumieniem. Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia – karta pracy
  • Utrwalenie samogłosek- wyszukaj poznane samogłoski w tekście
  • Rozwiąż krzyżówkę ćw. 3 s 61
  • Przepisz tekst do zeszytu ćw. 5 s 61
  • Ćwiczenia w czytaniu “Ale zima ale wiatr”  elementarz s.61
  • Lubię te sylaby…… elementarz s.60

Praca domowa

  • ćw. 2 s 59-60
  • Każde z dzieci dostało książkę do czytania, proszę żeby w miarę możliwości przeczytały je samodzielnie .

Mariola Bondarow