Przebieg zajęć z dn. 30.01

74
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Spółgłoska ż w wyrazach podstawowych i w wyrazach w nagłosie i śródgłosie – podr. s. 56/57;
  3. Ćwiczenia w pisaniu – zeszyt ćwiczeń s. 54;
  4. Praca z tekstem – podr. s. 58;
  5. Ćwiczenia w czytaniu nowych tekstów – podr. s. 58/59;
  6. Praca w zeszycie ćwiczeń – ćw. 1, 2, 3, 4 s. 55;
  7. Uzupełnij zdania – ćw. 5 s. 56;

Praca domowa

  • rozwiąż karty pracy otrzymane na lekcji;
  • nauczę się ładnie czytać tekstów z podręcznika, s. 56-59.

Zebrałam od dzieci zeszyty oraz ćwiczenia do sprawdzenia.

Spotykamy się 13.02. Proszę, żeby dzieci miały ze sobą książki z biblioteki.

Pozdrawiam,

Arletta K