Przebieg zajęć z dn. 28.11

128

UBIERAM SIĘ STOSOWNIE DO POGODY

  1. Sprawdzenie umiejętności czytania sylabowego z poprzednich zajęć;
  2. Poznanie nowych spółgłosek j, c na wyrazach podstawowych – jajko, Jacek, Cela – podr. s. 32/33;
  3. Ćwiczenia w pisaniu nowo poznanych liter- zeszyt ćwiczeń, ćw. 1 s. 30, ćw. 2 s. 31; ćw. 5 s. 32;
  4. Ubieramy się stosownie do pogody – rozmowa kierowana na temat pogody, historyjka obrazkowa – karta pracy od nauczyciela;
  5. Analiza tekstu oraz ćwiczenia w czytaniu nowych tekstów, podr. s. 34/35.

Praca domowa

  • ćw. 1, 2, 3, 4, 5 s. 33;

Pozdrawiam,

Arletta K.