Przebieg zajęć z dn.27.02

75
 1. Dyktando – zapisanie ze słuchu zdania z ćw.4 s. 65 oraz sprawdzenie poprawności zapisu przez dzieci;
 2. Sprawdzenie umiejętności czytania tekstu z podręcznika, s. 63;
 3. Lubię spółgłoski miękkie – wprowadzenie spółgłosek miękkich si, ci – s. 64;
 4. Spółgłoski miękkie w sylabach otwartych – zwrócenie uwagi na miejsce spółgłosek miękkich przed samogłoskami. Ćwiczenia w pisaniu sylab, ćw. 1 s. 66;
 5. Ćwiczenia w pisaniu całych wyrazów ze spółgłoskami miękkimi – ćw. 2, 3, 4 s. 66-68;
 6. Jaka pora roku się zbliża?– analiza tekstu oraz ćwiczenia w czytaniu, s. 65;
 7. Kształcenie umiejętności ortograficznych w pisaniu spółgłosek miękkich przed samogłoską – karty pracy od nauczyciela;

Praca domowa

 • ćw. 5 s. 68;
 • ćw. 1, 2, 4, 5 s. 69;
 • *ćw. 3 s. 69 – dla chętnych;
 • naucz się czytać tekstu ze s. 65.

Pozdrawiam

Arletta K.