Przebieg zajęć z dn. 20.03

103
 1. Pierwszy Dzień Wiosny – wystawa prac dzieci, rozmowa kierowana na temat wiosny;
 2. To już wiosna! – czytanie książeczki o zwiastunach wiosny;
 3. Sprawdzenie umiejętności czytania tekstu z poprzedniej lekcji;
 4.  Poznanie spółgłosek miękkich ś, ćpodr. s. 68;
 5. Wprowadzenie zasady pisania spółgłosek miękkich ś, ć, ń, ź przed spółgłoskami – powtórzenie wszystkich poznanych spółgłosek;
 6. Ćwiczenia w pisaniu – ćw. S. 74;
 7. Ćwiczenia utrwalające znajomość nowych głosek – ćw. 1 s. 74, 2, 3, 4 s. 75;
 8. Wiosenne kodowanie – zadanie grupowe;

Praca domowa

 • nauczę się czytać tekstów ze s. 69;
 • zrobię ćw. 5 s. 76;
 • zrobię ćw. 2, 3, 4 s. 77;
 • Obejrzyj filmik o wiośnie. https://youtu.be/n48RQ4OpHZA Zapytaj rodziców w jaki sposób obchodzili pierwszy dzień wiosny, kiedy byli w Twoim wieku.

Pozdrawiam,

Arletta K