Przebieg zajęć z dn. 20.02

76
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Wprowadzenie sylab zmiękczonych przez ipodr. s. 62;
  3. Ćwiczenia w pisaniu – utrwalenie poznanych cząstek wyrazów – ćw. 1, 2, 3 s. 62/63;
  4. Tworzenie zdań, kropka na końcu zdania – ćw. 4, 5, 6 s. 63/64;
  5. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – gry i zabawy językowe;

Praca domowa

  • naucz się czytać tekstu pt. “Za miastem” – podr. s. 63;
  • ćw. 1, 2, 3 s. 65;
  • przygotuj się do dyktanda – ćw. 4 s. 65 (w sobotę 27.02 poproszę dzieci o napisanie z pamięci zdania z ćwiczenia 4).

Proszę, żeby dzieci miały ze sobą książki z biblioteki.

Pozdrawiam,

Arletta K.