Przebieg zajęć z dn. 19.09

154

Rozpoczęcie lekcji piosenką “Kolorowe kredki”

Utrwalamy samogłoski: a, e

  • litery wokół nas – szukanie wyrazów z literą oraz e w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
  • wklejka do zeszytu – praca plastyczna;
  • ćwiczenia w pisaniu zeszyt ćwiczeń s. od 2 do 4.

Moja szkoła w mieściepraca z podręcznikiem, s. 8/9

  • słownictwo dotyczące miasta, ruchu ulicznego;
  • najbliższe otoczenie mojej szkoły – wolne wypowiedzi dzieci;
  • poszukiwanie samogłosek o oraz i wokół nas .

Praca domowa

  • ćw.1 s. 4;
  • ćw. 2 s. 5;
  • ćw. 3 s. 5;
  • wkleję do zeszytu zdjęcia przedmiotów, roślin, miejsc, ludzi, itp. w nazwach których są samogłoski a lub e, (np. ze starych gazet).

Pozdrawiam,

Arletta