Przebieg zajęć z dn. 15.05

41
 1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
 2. Wprowadzenie dwuznaków dz/dżpodr. s. 86;
 3. Próby odczytania wyrazów trudniejszych – podr. s. 86;
 4. Ćwiczenia w pisaniu – zeszyt ćw. s. 98;
 5. Analiza sylabowa, głoskowa, literowa – ćw. 1 s. 98;
 6. Podpisywanie obrazków – ćw. 2 s. 99;
 7. Praca z tekstem – podr. s. 88;
 8. Tworzenie wyrazów z sylab – ćw. 3 s. 100;
 9. Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki – ćw. 4 s. 100;
 10. Gra planszowa “Wiosna”;

Praca domowa

 • ćw. 5 s. 100;
 • ćw. 2, 3 i 4 s. 101;
 • naucz się czytać tekstów ze s. 88 i 89.

Na zajęciach 22.05 pani z biblioteki zbierze od dzieci podręczniki. Będzie też możliwość zwrotu wypożyczonych książek.

Pozdrawiam,

Arletta K.