Przebieg zajęć z dn. 14.11

96

MOJA NAJBLIŻSZA RODZINA

Poznajemy spółgłoski m, t

 1. Poszerzenie słownictwa o wyrazy ze str. 24 w podręczniku;
 2. Wprowadzenie spółgłosek m, t na podstawie wyrazów podstawowych mama, tata, czytanie sylab – podr. str. 25;

Praca z tekstem

 1. Odczytanie przez nauczyciela tekstu, pt. „Tata”podr. str. 26;
 2. Sprawdzenie rozumienia tekstu – odpowiadanie na pytania nauczyciela do tekstu;
 3. Praca z obrazkiem – podr. str. 26;
 4. Pszczela rodzina – prezentacja filmu edukacyjnego o życiu pszczół. Krótka rozmowa na temat pszczelej rodziny.

Ćwiczenia w pisaniu

 1. Ćwiczenia w pisaniu nowo poznanych głosek – ćw. 1 str. 22;
 2. Ćwiczenia w pisaniu sylab – ćw. 2 str. 23;
 3. Piszemy wyrazy – ćw. 3 str. 23;

Gry i zabawy tematyczne online

 1. Gra „wisielec” – nazywanie członków rodziny;
 2. Krzyżówka – co wiem o pszczołach.

PREZENTACJA DO LEKCJI: 

https://view.genial.ly/5fad7de1325a010d28174d2f

Praca domowa

 • Czytaj codziennie 10 – 15 minut teksty z podręcznika, str. 26,27;
 • Ćw. 4 i 5 str. 24;
 • Ćw. 1, 2, 3, 4 str. 25.

Na zajęcia 12.12, wykonam w formie plakatu, drzewo genealogiczne mojej najbliższej rodziny.(technika dowolna)

 

Pozdrawiam,

Arletta