Polska 06.11.2011

131

Przebieg zajęć

  • “Co to jest Polska?” (A. Plec, M. Skoczyłas ) słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści
  • Historia Polski- “Skąd się wzięła Polska?”(A. Plec, M. Skoczyłas ) , opowiadanie
  •  Godło Polski -“Dlaczego godłem Polski jest biały orzeł?” opowiadanie
  • Stolice Polski- wklejka do zeszytu
  • Co kojarzy ci się z Polska -wklejka do zeszytu
  • Ćwiczenia w czytaniu nowych tekstów – (podręcznik, s. 29/30/32);
  • Wprowadzenie spółgłosek D, K , ćwiczenia w pisaniu ćw. 1 s 26
  • Odszukaj takie same wyrazy ćw. 3 s 27
  • Połącz ze sobą takie same sylaby ćw. 4 s 27
  • Podziel  wyrazy na sylaby ćw. 5 s 28

Praca domowa ćw. 2 s 27

Mariola Bondarow