Karnawał 26.02.2022

76
  • Wprowadzenie spółgłosek miękkich ń I ź – ćwiczenia 
  • Podziel wyrazy na głoski, wpisz spółgłoskę miękką ś lub ć – ćw. 1 s.78-79
  • Uzupełnij zdania wyrazami  z ramki ćw. 3 s. 80
  • Rozwiąż krzyżówkę ćw. 2 s 81
  • “Pomysł na karnawałowy strój” opowiadanie plus ćwiczenia
  • Ćwiczenia do opowiadania – karta pracy
  • zabawa karnawałowa

Praca domowa

  • Proszę przeczytać opowiadanie str. 71- Elementarz
  • Na każde zajęcia są potrzebne ćwiczenie, elementarz, zeszyt, czarna teczka , ołówek, nożyczki, klej oraz kredki

Mariola Bondarow