Halloween / św. Zmarłych 30.10.2021

132

Przebieg zajęć

  • “Listopadowe święto”  Bajka edukacyjna dla dzieci , rozmowa na temat jej treści
  • Halloween na świecie- informacje
  • Czytanie ze zrozumieniem -ćwiczenie sprawności ręki, karta pracy
  • Ćwiczenia w czytaniu nowych tekstów – (podręcznik, s. 25/26/27);
  • Wprowadzenie spółgłosek t, m–  (wklejki do zeszytu);
  • ćwiczenia w pisaniu ćw. 1 s 22
  • Ćwiczenia w pisaniu sylab ćw. 3 s 23

Praca domowa, ćw. 5 s 24. Dzieci dostały do domu nowe książki do czytania.

Mariola Bondarow