Emocje. Jest ich tak wiele! 29.01.2022

85

Przebieg zajęć

  • “Twarz jak ekran” opowiadanie Menendez-Ponte Maria, o uzależnieniu od urządzeń elektrycznych
  • Wykreślanka -ż (2 karty pracy ) zakreśl w pionie lub poziomie wypisane wyrazy
  • ćwiczenia w pisaniu- pisanie ze słuchu w zeszycie
  • ćwiczenia w czytaniu -elementarz s. 58-59
  • Pokoloruj sylaby które tworzą nazwę obrazka ćw.2 s 55
  • Wpisz w kratki litery ćw. 3 s 55
  • Uzupełnij zdania wyrazami z ramki ćw. 5 s.56
  • Podpisz obrazki ćw. 2 s 57

Praca domowa .

  • Dokończ ćwiczenia z lekcji plus karta pracy
  • Podziel na głoski nazwy wyrazów i podpisz rysunki ćw. 1 s 54

Mariola Bondarow