Dzień Babci i Dziadka 19.01.2019

146

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie głoski p, P na podstawie wyrazów „parasol” i „Patryk”.
2. „Listopadowa ulewa” s. 54; omówienie;
3.  Wprowadzenie głoski p, P – prezentacja, ćwiczenia w pisaniu, podawanie przykładów
z nowo poznaną głoską; ćwiczenia w sylabizowaniu;
4. praca w ćwiczeniach:  ćw. 4 s. 5, ćw. 6 s. 6.

5. Wprowadzenie głoski ł, Ł na podstawie wyrazów „łata” i „Łatek”.
6. tekst „W parku” s. 60 – omówienie;
7. prezentacja głoski ł, Ł – ćwiczenia w pisaniu, podział na sylaby, podawanie
przykładów wyrazów z nowo poznaną głoską;
8.  praca w ćwiczeniach: ćw. 1 ,2 s. 7

9. “Martwić się” opowiadanie edukacyjne , omówienie

10. “Laurka dla babci i dziadka”  praca plastyczna

11. “Dzień babci i dziadka” karta pracy

Praca domowa ćw 3 s 5 ćw 3 s 7

Proszę przynieść książki do biblioteki

Mariola Bondarow