Dwuznaki 02.04.2022

76

Przebieg zajęć

  • Policz sylaby i głoski w nazwach obrazków i zakoloruj odpowiednia liczbę kółek – karta pracy
  • Uzupełnij zdania wyrazami z ramki ćw. 3 s. 88
  • Poznanie zapisu graficznego dwuznaku Ch -ćwiczenia s 90/elementarz s. 78
  • Ćwiczenia  w czytaniu- “Chory Michał” – elementarz s. 80-81
  • Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery ćw. 1 s. 90
  • Przeczytaj zdania, podkraść ch i h ćw. 4 s 92

Zadanie domowe

  • Utwórz wyrazy ćw. 4 s .93
  • Czytaj codziennie