Dni Tygodnia 15.01.2022

93

Przebieg zajęć

  • Utrwalenie wiadomości o dniach tygodnia-wklejka do zeszytu
  • Ćwiczenia w czytaniu-elementarz s. 46-47
  • Wprowadzanie spółgłosek W i F -elementarz s 44-45
  • Ćwiczenia w pisaniu-odszukaj właściwa nazwę obrazka  ćw. 5 s 44
  • Uzupełnij teks wyrazami z ramki ćw. 6 s 44
  • Podpisz rysunek składając wyraz z liter ć 7 s 44
  • Podpisz obrazki właściwymi wyrazami ćw. 3 s 45
  • Pisanie ze słuchu ćw. 4 s 45 / pisanie wyrazów w zeszycie

Praca domowa.

  • Proszę o przeczytanie tekstów s.46-47-elementarz
  • Ćw. 1 s. 42

Przypominam ze na każdą lekcje dzieci potrzebują ćwiczeń, elementarza, zeszytu, ołówka oraz kredek.

Mariola Bondarow