Czytam, więc… rozwijam się, 09.10.2021

124

Przebieg zajęć

  • “Bajka o Czerwonym Kapturku”-(bajkidoczytania.pl), Bajka edukacyjna
  • Ćwiczenia do bajki, pokoloruj sylaby, karta pracy
  • Poznajemy samogłoski ą i ę , analiza głoskowa i sylabowa ćw.1 s 14 oraz 3 s 15
  • Utrwalamy samogłoski- wklejki do zeszytu oraz ćw. 5a i 5b s 16
  • Prac plastyczno – techniczna, zakładka dla przyjaciela

Proszę o skończenie wszystkich ćwiczeń które robiliśmy na lekcji.

Proszę o nauczenie się na pamięć samogłosek.

Mariola Bondarow