Co to znaczy “być koleżeńskim?” 09.02.2019

147
 1. Przypomnienie ostatnio poznanych dwuznaków.
 2. Wprowadzenie głoski h, H na podstawie wyrazów „hak” i „Henryk”.
  • tekst „Ale heca!” s. 76 – omówienie;
  • prezentacja głoski; zwrócenie uwagi, że piszemy ją w dwojaki sposób, o czym będziemy mówić w dalszej części zajęć;
  • ćwiczenia w pisaniu;
  • dzielenie wyrazów na głoski i sylaby;
  • praca w ćwiczeniach:  ćw. 3 s. 35.
 3. Wyjaśnienie różnicy między głoską, a literą. Ćwiczenia w liczeniu głosek i liter w wyrazach (głoskę mówię oraz słyszę, a literę widzę oraz piszę )
 4. Wprowadzenie dwuznaku ch, Ch na podstawie wyrazu „chomik”.
  • tekst „Na zakupach” s. 77 – omówienie;
  • wprowadzenie dwuznaku – prezentacja zapisu;
  • ćwiczenia w pisaniu;
  • praca w ćwiczeniach: 3 s. 37 oraz ćw. 3 s. 38.
  • Wprowadzenie dwuznaku cz, Cz na podstawie wyrazów „czapka” i „Czarek”
  • tekst „Czerwona czapeczka” s. 72/73 – omówienie;
  • wprowadzenie dwuznaku – prezentacja,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 30
 5. “Koleżeństwo” opowiadanie edukacyjne
 6. “Słowniczek emocji i postaw dla dzieci”, wyjaśnienie słowa “koleżeństwo”
 7. Quiz “Jak się masz ?”

Praca domowa, ćw. 1,2 str 36.

Mariola Bondarow